سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -21:57:57

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت ودیانت برعاشقانش مبارک باد.
میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت ودیانت برعاشقانش مبارک باد.
 
تاریخ درج خبر:1399/12/06    | کد خبر: 296

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved