سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/04 -0:20:24

تغییر شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون ۹۹
تغییر شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون ۹۹
 
تاریخ درج خبر:1399/09/04    | کد خبر: 288
🔹تغییر شیوه دریافت تاییدیه تحصیلی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون ۹۹

🔻بر این اساس، دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم)  به آدرس:
https://emt.medu.ir
 مراجعه و پس از پر کردن اقلام داده ای، یک کد رهگیری دریافت می کند.
🔻همچنین اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت برخط مرتبط را در سامانه کارسازی کرده باشد، دانشجو می تواند کد رهگیری دریافتی را در محل مشخص شده در سامانه آموزشی دانشگاه درج کند.
🔻اگر سامانه آموزشی دانشگاه، خدمت بر خط را در سامانه کارسازی نکرده باشد، دانشجو کد رهگیری را به دانشگاه تحویل داده و کارشناس دانشگاه می تواند پس از مراجعه به آدرس:
https://kemt.medu.ir
  وارد شده و با وارد کردن کد رهگیری دانشجویان، تاییدیه را دریافت کند.

با ما باشید

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved