سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -23:2:43

جذب دانشجو به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
جذب دانشجو به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
 
تاریخ درج خبر:1399/06/16    | کد خبر: 272
علاقمندان به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در سامانه استعدادهای درخشان به صورت بدون آزمون در رشته روانشناسی عمومی ثبت نام نمایند.
شایان ذکر است تنها رشته های آموزشی زیر مجموعه روانشناسی عمومی می توانند به صورت بدون آزمون در این دانشگاه پذیرفته شوند.
شرایط ثبت نام
1 - دارا بودن معدل 17
2 - رشته کارشناسی فرد متقاضی با رشته روانشناسی عمومی متجانس باشد.

شماره تماس


09187477488  - 09189897679 - 09183453784 - 09187325406 - 09189404578 - 09169244556 

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved