سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -23:6:54

عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين
عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين
 
تاریخ درج خبر:1399/06/01    | کد خبر: 266

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved