سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:51:30

سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی گرامی باد.
سالروز ورود آزادگان سرافراز  به میهن اسلامی گرامی باد.
 
تاریخ درج خبر:1399/05/26    | کد خبر: 264

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved