سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:14:21

دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان در نبمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان در نبمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
 
تاریخ درج خبر:1399/05/10    | کد خبر: 260

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved