سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:56:11

حجاب آئینه بی غبار خوبی هاست.
حجاب آئینه بی غبار خوبی هاست.
 
تاریخ درج خبر:1399/04/11    | کد خبر: 258
مقام معظم رهبری:
مسئله حجاب به معنای  منزوی کردن زن نیست اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، این کاملا یک برداشت غلط است .مسئله حجاب معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قید و شرط هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن ومرد به خصوص زن است.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved