سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:17:38

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد.
سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد.
 
تاریخ درج خبر:1399/03/14    | کد خبر: 254

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved