سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:5:52

امکان شرکت دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال تحصیلی ۹۸_۹۹ در واحد دانشگاهی محل زندگی یا نزدیکتربن واحد دانشگاهی
امکان شرکت دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال تحصیلی ۹۸_۹۹ در واحد دانشگاهی محل زندگی یا نزدیکتربن واحد دانشگاهی
 
تاریخ درج خبر:1399/03/12    | کد خبر: 252
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد امکان شرکت دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال تحصیلی ۹۸_۹۹ در واحد دانشگاهی محل زندگی یا نزدیکتربن واحد دانشگاهی می باشد.
دانشجویان دیگر دانشگاههای آزاد اسلامی می توانند مرکز آبدانان را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب نمایند تا ۱۶ خرداد ماه فرصت دارند با همراه داشتن پرینت انتخاب واحد به آموزش دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان مراجعه نمایند.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved