سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -23:16:52

برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی در محل سکونت دانشجویان
 برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی در محل سکونت دانشجویان
 
تاریخ درج خبر:1399/03/11    | کد خبر: 251

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved