سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -23:57:1

فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، و بندگی خالصانه بر همگی مبارک .
فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، و بندگی خالصانه بر همگی مبارک .
 
تاریخ درج خبر:1399/02/07    | کد خبر: 249

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved