سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1400/04/03 -22:9:11

آدرس جدید سامانه ثبت و ارسال شکایات، اطلاعیه‌ها، انتقادات، و پیشنهادات
آدرس جدید سامانه ثبت و ارسال شکایات، اطلاعیه‌ها، انتقادات، و پیشنهادات
 
تاریخ درج خبر:1398/12/19    | کد خبر: 246
https://bazresicis.iau.ir/

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved