تصویب سه رشته‌ی کارشناسی ناپیوسته برای مرکز آبدانان
تعداد بازدید: 57  | تاریخ درج خبر:1400/04/11    | کد خبر: 309  | نسخه چاپی

تصویب سه رشته‌ی کارشناسی ناپیوسته برای مرکز آبدانان ۱. مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی ۲.مهندسی تکنولوژی مخابرات ۳.مهندسی تکنولوژی برق قدرت