میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت ودیانت برعاشقانش مبارک باد.
تعداد بازدید: 97  | تاریخ درج خبر:1399/12/06    | کد خبر: 296  | نسخه چاپی

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت ودیانت برعاشقانش مبارک باد.