حجاب آئینه بی غبار خوبی هاست.
تعداد بازدید: 451  | تاریخ درج خبر:1399/04/11    | کد خبر: 258  | نسخه چاپی

در کلاس حفظ تقوا و شرف دختران درند و چادر چون صدف.

 

مقام معظم رهبری:
مسئله حجاب به معنای  منزوی کردن زن نیست اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، این کاملا یک برداشت غلط است .مسئله حجاب معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قید و شرط هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن ومرد به خصوص زن است.