رعایت فاصله اجتماعی و سایر پروتکل های بهداشتی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات
تعداد بازدید: 827  | تاریخ درج خبر:1399/03/17    | کد خبر: 255  | نسخه چاپی

به اطلاع دانشحویان محترم می رساند با توجه به فرا رسیدن امتحانات پایان ترم با رعایت فاصله اجتماعی و سایر پروتکل های بهداشتی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان مراجعه فرمائید.

 

به اطلاع دانشحویان محترم می رساند با توجه به فرا رسیدن امتحانات پایان ترم با رعایت فاصله اجتماعی و سایر پروتکل های بهداشتی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان مراجعه فرمائید.