ی گل نرگس چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا خجسته باد میلاد مولود نجات.
تعداد بازدید: 590  | تاریخ درج خبر:1399/01/20    | کد خبر: 248  | نسخه چاپی

ی گل نرگس چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا خجسته باد میلاد مولود نجات.