آدرس جدید سامانه ثبت و ارسال شکایات، اطلاعیه‌ها، انتقادات، و پیشنهادات
تعداد بازدید: 968  | تاریخ درج خبر:1398/12/19    | کد خبر: 246  | نسخه چاپی

آدرس جدید سامانه ثبت و ارسال شکایات، اطلاعیه‌ها، انتقادات، و پیشنهادات

 

https://bazresicis.iau.ir/