راههای ارتباط با دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد بازدید: 1451  | تاریخ درج خبر:1398/04/10    | کد خبر: 217  | نسخه چاپی

کلیه همکاران، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راههای ارتباطی مندرج در تصویر، با دفتر بازرسی ویژه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند. سپاسگزار شما هستیم و مشتاق دریافت نظراتتان.