سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1399/07/01 -7:55:27

برگزاری مراسم غباررویی گلزار شهدا بمناسبت ورود آزادگان به میهن عزیز ایران اسلامی.
برگزاری مراسم غباررویی گلزار شهدا بمناسبت ورود آزادگان به میهن عزیز ایران اسلامی.
 
تاریخ درج خبر:1399/05/27    | کد خبر: 265

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved