سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1399/04/23 -11:32:27

سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد.
سالروز رحلت امام خمینی (ره) تسلیت باد.
 
تاریخ درج خبر:1399/03/14    | کد خبر: 254

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved