سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1399/08/02 -0:25:27

ی گل نرگس چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا خجسته باد میلاد مولود نجات.
ی گل نرگس چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا خجسته باد میلاد مولود نجات.
 
تاریخ درج خبر:1399/01/20    | کد خبر: 248

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved