سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1399/04/17 -23:58:5

رحلت نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
رحلت نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
 
تاریخ درج خبر:1398/08/05    | کد خبر: 227

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved