سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/03/28 -7:52:22

حضور پرشور کارکنان و اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور کارکنان و اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان در راهپیمایی روز قدس
 
تاریخ درج خبر:1398/03/10    | کد خبر: 212

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved