سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1399/08/02 -0:32:24

برگزاری اولین جشنواره سراسری هنر ، ادبیات و پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان
برگزاری اولین جشنواره سراسری هنر ، ادبیات و پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان
 
تاریخ درج خبر:1397/10/26    | کد خبر: 203
نام خدا
به اطلاع اعضاء هیات علمی ،کارکنان ،دانشجویان دانشگاه آزا اسلامی واحد آبدانان می رساند که اولین جشنواره سراسری هنر ،ادبیات و پژوهش "روایت فتنه" در دانشگاه برگزار میگردد .خواهشمند است جهت شرکت در جشنواره بر اساس موضوعات ذیل و ارائه آثار خود به مسئول فرهنگی دانشگاه آقای روشن پور مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی اهداء میگردد.
عنوان آثار : مقاله – شعر- پوستر- کلیپ تصویری- خلاصه نویسی کتاب
نوع جایزه کارت هدیه به تومان می باشد
نفر اول : 200000 تومان
نفر دوم:100000 تومان
سوم و چهارم : 50000 تومان
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناننام خدا
به اطلاع اعضاء هیات علمی ،کارکنان ،دانشجویان دانشگاه آزا اسلامی واحد آبدانان می رساند که اولین جشنواره سراسری هنر ،ادبیات و پژوهش "روایت فتنه" در دانشگاه برگزار میگردد .خواهشمند است جهت شرکت در جشنواره بر اساس موضوعات ذیل و ارائه آثار خود به مسئول فرهنگی دانشگاه آقای روشن پور مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی اهداء میگردد.
عنوان آثار : مقاله – شعر- پوستر- کلیپ تصویری- خلاصه نویسی کتاب
نوع جایزه کارت هدیه به تومان می باشد
نفر اول : 200000 تومان
نفر دوم:100000 تومان
سوم و چهارم : 50000 تومان
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان


Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved