سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/07/01 -6:9:15

مراسم بزرگداشت 9 دی همزمان با سراسر کشور
مراسم بزرگداشت 9 دی همزمان با سراسر کشور
 
تاریخ درج خبر:1397/10/10    | کد خبر: 202
دراین مراسم دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان همگام با سایر ادارات و نهادهای شهرستان در مراسم بزرگداشت 9 دی ماه شرکت نمودند.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved