سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/07/01 -5:58:3

برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان
برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان
 
تاریخ درج خبر:1397/10/02    | کد خبر: 200
                                                                                             
برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان با حضور مسئول فرهنگی و اجتماعی نماینده اساتید ودانشجویان بسیج دانشجویی ونماینده کارکنان در ساختمان اداری دانشگاه برگزار گردید.
دراین جلسه که با حضور آقای دکتر قدمی در دانشگاه آزاد در ساختمان اداری دانشگاه برگزار گردید. آقای دکتر قدمی با اشاره به اهمیت حجاب وعفاف آراستگی ظاهری و رفتاری انسانها را نشانه بلوغ ذهنی و فکری افراد دانست و درادامه به بیان مفاد دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و بر اهمیت پرداختن به این موضوع تاکید کرد .وی ملاطفت ، مدارا،زمان شناسی و خویشتن داری را از مهمترین مولفه های دستورالعمل حفظ آراستگی و شئون فرهنگی عنوان نمود که همه نمایندگان صنف های دانشگاهی باید آن را رعایت فرمایند.                                                                                                 . 


Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved