سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1399/03/12 -19:43:16

برگزاری بیست وچهارمین مسابقات سراسری آموزشی قرآن وعترت ویژه دانشجویان
برگزاری بیست وچهارمین مسابقات سراسری آموزشی قرآن وعترت ویژه دانشجویان
 
تاریخ درج خبر:1397/09/10    | کد خبر: 194
برگزاری بیست وچهارمین مسابقات سراسری آموزشی قرآن وعترت
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان می رساند مسابقات سراسری آموزشی قرآن وعترت در تاریخ 97/09/12 ساعت 10 صبح  به صورت سراسری در کلیه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد.
متقاضیان می توانند جهت دریافت جزوه مسابقات به دفتر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (آقای روشن پور) مراجعه نمایند
.

1- آشنایی با تفسیر قرآن کریم
2- نماز
3-احکام برادران
4-احکام خواهران
5-زندگانی پیامبر (ص)
به نفرات برگزیده مسابقات جوایز َنفیس اهدا می گردد.
 
دفتر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved