سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/03/06 -17:30:8

نشست کارگروه تخصصی بانوان با موضوع حجاب وعفاف
نشست کارگروه تخصصی بانوان با موضوع حجاب وعفاف
 
تاریخ درج خبر:1397/06/27    | کد خبر: 185
حضور نماینده دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان ذر نشست کارگروه تخصصی بانوان با موضوع حجاب وعفاف ،دراین جلسه پیرامون رعایت حجاب وعفاف در جامعه ،امر به معروف ونهی ازمنکردربین خواهران واهمیت دانستن پوشش وعفت در کردارباتوجه به آیات قران که به چند رفتار عفیفانه از جمله عفت در گفتار، نگاه ،صحبت کردن زنان با نامحرم باید عفیفانه باشدودین مبین اسلام به عنوان آیین جامع وکامل  درحمایت از شخصیت انسانی ومعنوی زن در جهت عفت عمومی ودستورهای حکیمانه قران مبتنی برلزوم و رعایت عفت وحیا درابعاد گوناگون صادر نموده است.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved