سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1397/11/30 -3:57:45

برگزاری آزمون طرح رمضان بهار قرآن
برگزاری آزمون طرح رمضان بهار قرآن
 
تاریخ درج خبر:1397/04/22    | کد خبر: 181
برگزاری آزمون طرح رمضان بهار قرآن با موضوع تفسیر سوره نور در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان در راستای ارتقا و ترویج فرهنگ دینی اقدام به برگزاری آزمون تفسیر سوره نور بین کارمندان واساتید نمود.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved