سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/01/05 -18:24:36

برگزاری جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با حضور دکتر رهبر
برگزاری جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با حضور دکتر رهبر
 
تاریخ درج خبر:1396/06/13    | کد خبر: 173

برگزاری جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام با حضور دکتر رهبر
جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام امروز با حضور دکتر رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، سه شنبه 7 شهریور، جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام به ریاست دکتر فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved