سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1398/01/05 -18:7:6

اطلاعیه
اطلاعیه
 
تاریخ درج خبر:1396/03/31    | کد خبر: 172
اطلاعیه
 
مطابق بخشنامه شماره 50/11961 مورخه 1396/02/27 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت اداری کلیه واحدها و مراکز آموزشی این دانشگاه از تاریخ 96/04/03لغایت 96/04/16 تعطیل می باشند و شروع کار از روز شنبه 96/04/17 می باشد.لذا خواهشمند است در تاریخ های ذکر شده مراجعه نفرمایید .

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved