سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
1397/10/26 -11:4:8

اطلاعیه : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 95-94 (مهر 94)
اطلاعیه : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 95-94 (مهر 94)
 
تاریخ درج خبر:1394/10/09    | کد خبر: 145

دانشجویان گرامی می توانند از تاریخ 94/10/12 لغایت 94/10/16 با مراجعه به وب سایت دانشگاه( پورتال آموزش) نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
قابل ذکر است که ملاک تاریخ امتحانات،تاریخ درج شده در کارت ورود به جلسه می باشد و تاریخ درج شده در انتخاب واحد اولیه معتبر نمی باشد. همچنین از ورود دانشجویان به جلسه امتحان بدون داشتن کارت ورود به جلسه جلوگیری خواهد شد.

معاونت دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان

Iauabdanan.ac.ir All Rights Reserved