برداشت گندم ازارضی استیجاری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آبدانان
تعداد بازدید: 653  | تاریخ درج خبر:1398/03/13    | کد خبر: 213  | نسخه چاپی

دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان در راستای اجرای طرحهای درآمدزایی و غیرشهریه‌ای در سال 98-97 اقدام به کشت گندم به مساحت 7 هکتار در اراضی استیجاری خود نموده است.

 

این مرکز دانشگاهی با نظارت بر فرآیند کاشت، داشت، و برداشت موفق گردیده است که میزان 8500 کیلو از اراضی یاد شده گندم با بالاترین کیفیت (افت مفید 1 وغیرمفید1 ) استحصال نماید.

شایان ذکر است  اراضی مذکوردر سال جاری نیز به صورت استیجاری در اختیار دانشگاه بوده و این مرکز دانشگاهی در نظردارد به منظور ارتقاء سطح درآمدهای غیر شهریه ای از اراضی بیشتری در این راستا نماید.