اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(94-93)
اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(94-93)
 
تعداد بازدید: 1125  | تاریخ درج خبر:1393/12/11    | کد خبر: 116  | نسخه چاپی
اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(94-93)

 

دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی،نیمسال دوم سال تحصیلی(94-93)جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر صندوق رفاه دانشگاه مراجعه فرمایید.
قابل توجه است که مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 93/12/18می باشد و به درخواستهای ناقص یا به درخواستهایی که بعد از تاریخ مذکورتحویل داده شوند وام تعلق نمی  گیرد.


Share