آرشیو اطلاعیه ها:
عنوان خبرتاریخ درج بازدید 
اطلاعیه 1396/03/31 223 ادامه خبر...
اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(96-95) 1395/11/13 316 ادامه خبر...
رویایت را آزاد انتخاب کن 1395/06/06 622 ادامه خبر...
اطلاعیه : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 95-94 (مهر 94) 1394/10/09 797 ادامه خبر...
برگزاری جلسه مدیران گروههای آموزشی 1394/04/03 780 ادامه خبر...
اطلاعیه پذیرش دانشجوی میهمان نیمسال تابستان 94 1394/04/03 788 ادامه خبر...
اطلاعیه آموزشی 1394/01/24 1022 ادامه خبر...
اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(94-93) 1393/12/11 818 ادامه خبر...
فراخوان جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان 1393/10/07 1370 ادامه خبر...
مراحل تشکیل پرونده فارغ التحصیلی : 1393/09/08 801 ادامه خبر...
وام ازدواج دانشجویی 1393/07/15 977 ادامه خبر...