آرشیو اطلاعیه ها:
عنوان خبرتاریخ درج بازدید 
اطلاعیه 1396/03/31 461 ادامه خبر...
اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(96-95) 1395/11/13 466 ادامه خبر...
رویایت را آزاد انتخاب کن 1395/06/06 769 ادامه خبر...
اطلاعیه : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 95-94 (مهر 94) 1394/10/09 900 ادامه خبر...
برگزاری جلسه مدیران گروههای آموزشی 1394/04/03 900 ادامه خبر...
اطلاعیه پذیرش دانشجوی میهمان نیمسال تابستان 94 1394/04/03 891 ادامه خبر...
اطلاعیه آموزشی 1394/01/24 1134 ادامه خبر...
اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی(94-93) 1393/12/11 907 ادامه خبر...
فراخوان جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان 1393/10/07 1506 ادامه خبر...
مراحل تشکیل پرونده فارغ التحصیلی : 1393/09/08 920 ادامه خبر...
وام ازدواج دانشجویی 1393/07/15 1039 ادامه خبر...